V diagnostičnem centru Sa-Ša opravljamo naslednje storitve:

 1. Izdelava strokovnih podlag za izjavo o varnosti (zdravstvena analiza oz. ocena tveganja na posameznih dejanskih delovnih mestih in oblikovanje tipičnih delovnih mest, v katerih so združena dejanska delovna mesta s primerljivo oceno tveganja).
 2. Revizija dosedanjih zdravstvenih ocen za izjavo o varnosti z oceno tveganja.
 3. Oblikovanje obsega in vsebine zdravstvenih pregledov za posamezno tipično delovno mesto.
 4. Opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev.
 5. Telefonski ali elektronski kontakt delodajalca z izvajalcem medicine dela glede novonastale problematike v zvezi z izvajanjem storitev medicine dela.
 6. Obisk izvajalca medicine dela pri delodajalcu v zvezi z razreševanjem problematike delovnih mest ali postopkov v zvezi s premestitvijo delavca vključno z ogledom delovnega mesta.
 7. Seznanjanje delavcev s tveganji povezanimi z njihovim delovnim mestom in delovnim okoljem (predavanje o pravilnem ročnem premeščanju bremen, predavanje o pravilni ergonomski ureditvi delovnega mesta za slikovnim zaslonom; obe predavanji s praktičnim prikazom glede na ciljno populacijo delavcev).
 8. Predavanje o prvi pomoči vključno s pisnim gradivom in izdajo potrdil o opravljeni udeležbi.
 9. Predstavitev možnosti delodajalca v postopkih pred in po predstavitvi delavca na invalidski komisiji.
 10. Aktivno sodelovanje v primeru možnosti poklicne rehabilitacije delavcev in izbiri ustreznega delovnega mesta pred oceno na invalidski komisiji ter premestitvi na drugo delovno mesto po oceni na invalidski komisiji, s proučitvijo možnosti sofinanciranja ZPIZ glede usposabljanja in prilagoditve delovnega mesta (povezava z izvedenskimi organi ZZZS in ZPIZ).
 11. Sodelovanje izvajalca medicine dela z izbranim zdravnikom delavca na pobudo delodajalca (oblikovanje podatkov o zdravstveni zmožnosti delavca po predhodni pisni privolitvi delavca).
 12. Izpolnjevanje obrazcev DD-1 za invalidske postopke.
 13. Sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu oz. načrtovanje in promocija zdravja pri delu.
 14. Redna komunikacija s strokovnim delavcem za varnost pri delu.