Na osnovi pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. list RS 87/2002 ter dopolnitev 2006) določimo obseg in vsebino pregleda za posamezno delovno mesto.

Pregledi in preiskave, ki jih opravljamo v diagnostičnem centru Sa-Ša:

 1. Anamneza: delovna, osebna, družinska, socialna.
 2. Klinični pregled s poudarkom na pregledu dihal in obtočil (avskultacija srca in pljuč, merjenje krvnega pritiska…), gibal, prebavil, kože, čutil, živčevja, ravnotežnega aparata.
 3. Osnovna biometrija: merjenje telesne mase, telesne višine, izračun indeksa telesne mase in stanja prehranjenosti.
 4. Funkcionalna preiskava srca – EKG.
 5. Preiskava pljučne funkcije – mala spirometrija.
 6. Preiskava sluha v slušni komori – ADG.
 7. Preiskava vida z Rodenstockovim aparatom – ostrina vida na blizu, na daleč, na slikovni zaslon, forija, fuzija, barvni vid, globinski vid.
 8. Preiskava ostrine vida v mraku – niktometrija.
 9. Preiskava vidnega polja – perimetrija.
 10. Preiskava vzdražnosti ravnotežnega aparata – BFV.
 11. Laboratorijske preiskave krvi in urina.
 12. Psihološko testiranje.
 13. Izdaja Zdravniškega spričevala z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev delavca za določeno delo v delovnem procesu.
 14. Izdelava Obvestila delavcu o rezultatih zdravstvenega pregleda in predlogom ukrepov za varovanje zdravja pri delu.

pregled-slika-2

pregled-slika-1

pregled-slika-0