V diagnostičnem centru SA-ŠA izvajamo vse storitve s področja medicine dela, prometa in športa. Želimo se vam predstaviti kot konkurenčen izvajalec te dejavnosti pod vodstvom mag.Brede Bizjak, dr.med., specialistke medicine dela, prometa in športa, z več kot 20 letnimi izkušnjami na področju preventivne medicine.

Kot specializirana ambulanta medicine dela, prometa in športa opravljamo:

1. Preventivne zdravstvene preglede:

  • predhodne preventivne zdravstvene preglede pred nastopom dela
  • obdobne in druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede
  • zdravstvene preglede za posest in nošenje orožja
  • zdravstvene preglede kandidatov za voznike motornih vozil vseh kategorij
  • managerske preglede
  • zdravstvene preglede športnikov in rekreativcev
  • zdravstvene preglede pred začetkom šolanja na srednjih šolah in fakultetah
  • zdravstvene preglede za počitniško in študentsko delo
  • zdravstvene preglede po dogovoru – npr. zdravstvene preglede za oceno delazmožnosti za potrebe invalidskih postopkov

2. Ostale storitve izvajalca medicine dela na podlagi določil Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/11).